Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XLIV Sesja w dniu 3 stycznia 2017, godz. 16:00, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.44.2017JK

Dyskusja

2.
Aktualna sytuacja ekonomiczna w spółce Agromech.
3.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zgody Burmistrza Sokółki na zbycie przez Spółkę PPUH "Agromech" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Sokółce, o pow. 1,8077 ha
4.
Zamknięcie sesji