Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 14 grudnia 2016, godz. 7:30

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Zapoznanie sie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2017 oraz WPF na lata 2017-2023
5.
Omówienie projektów uchwał
6.
Przygotowanie sprawozdania o działalności międzysesyjnej
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski