Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2016, godz. 7:30

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Kontrola realizacji zadań zleconych przez Gminę Grodziskiemu Przedsiebiorstwu Komunalnemu w 2016 roku.
5.
Kontrola realizacji wybranych inwestycji w 2016 roku
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski