Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 15 listopada 2016, godz. 16:00, w sali PROMESSY ul.Powst.Chocieszyńskich w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie stanu bezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski
5.
Ocena funkcjonowania Grodziskiej Strefy Parkowania
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski