Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 24 października 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
zmiany Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
c)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
d)
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
e)
zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Grodzisk Wielkopolski.
f)
zmiany Uchwały Nr VI/40/95 Rady Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski z dnia 28.10.1995r w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej
6.
Przedstawienie informacji o złożonych przez radnych i pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych za rok 2015.
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski