Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 17 października 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie propozycji stawek podatkowych na rok 2017
5.
Omówienie propozycji do budżetu obywatelskiego na rok 2017
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski