Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 28 września 2016, godz. 7:30, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Kontrola kosztów utrzymania obiektów sportowych w Gminie Grodzisk Wielkopolski
4.
Omówienie projektów uchwał
5.
Przygotowanie informacji z prac komisji w okresie międzysesyjnym
6.
Sprawy bieżące