Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 20 września 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
4.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.
5.
Omówienie przygotowań do Akcji Zima 2016/2017
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski