Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski pomocy finansowej dla Gminy Granowo na realizację zadania pn."Przebudowa ulicy Cmentarnej w Granowie".
b)
zmian w budżecie gminy
c)
udzielenia z budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski w 2017r pomocy finansowej dla Gminy Granowo na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej - ulica Powstańców Wielkopolskich w Granowie".
d)
udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wielkopolski na odcinku od granicy Gminy do ul.Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I."
e)
zmiany uchwały Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
f)
zmiany Uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 marca 2012r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Grodzisk Wielkopolski, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu pobierania opłat
g)
przyjęcia od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie
Załączniki
uchwała.pszczew
h)
zniesienia pomnika przyrody
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski