Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2016, godz. 16:00, w na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski ( posiedzenie wyjazdowe )

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Wizytacja inwestycji realizowanych z budżetu obywatelskiego na terenie wsi.
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski