Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 23 sierpnia 2016, godz. 16:00, w na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski ( posiedzenie wyjazdowe )

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Wizytacja realizowanych inwestycji gminnych.
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski