Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 22 sierpnia 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji na temat przygotowania szkół do roku szkolnego 2016/2017
5.
Wizytacja Przedszkola Gminnego przy ul.Chopina i nowo wybudowanego Przedszkola Publicznego przy ul.Winnej 12.
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski