Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2016, godz. 9:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski