Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji na temat organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.
5.
Przedstawienie informacji na temat przygotowania gminnej bazy sportowej do sezonu letmiego.
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski