Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 17 maja 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015
5.
Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015
6.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Grodzisk Wielkopolski
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski