Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 5 maja 2016, godz. 7:30, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015
5.
Przedstawienie wniosku, opinii i protokołu kontroli przygotowanego przez Komisję Rewizyjną w związku z udzieleniem aboslutorium za rok 2015.
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski