Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 4 maja 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Organizacja dożynek gminnych w 2016 roku
5.
Omówienie realizacji wniosków zgłoszonych podczas zebrań wiejskich
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski