Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 28 kwietnia 2016, godz. 7:30, w salce konferencyjnej Urzedu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Kontrola wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski