Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 27 kwietnia 2016, godz. 7:30, w salce konferencyjnej Urzedu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie projektów uchwał
5.
Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski