Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul.Stary Rynek 1

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Grodzisk Wielkopolski
5.
Funckjonowanie ratownictwa drogowego OSP
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski