Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 18 kwietnia 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul.Stary Rynek 1

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji o realizacji zadań dotowanych z budżetu gminy przez podmioty, które otrzymały środki finansowe w ramach programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymiza rok 2015.
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski