Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 6 kwietnia 2016, godz. 7:30, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Kontrola udzielonych i wykorzystanych z budżetu gminy dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2015 roku
5.
Ocena sprawozdań finansowych za 2015 rok
6.
Analiza zestawienia zmian w budżecie gminy dokonywanych na przestrzeni roku
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski