Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 23 marca 2016, godz. 7:30, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie projektów uchwał
5.
Przygotowanie informacji z prac Komisji
6.
Przyjęcie harmonogramu prac Komisji związanych z przygotowaniem wniosku absolutoryjnego za rok 2015
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski