Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 16 marca 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie kwestii związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim , ze szczególnym uwzględnieniem planowanych nasadzeń, prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych.
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski