Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 14 marca 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie czytelnictwa na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski oraz pozostałej działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wielkopolskim
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski