Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XVIII Sesja w dniu 1 marca 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Interpelacje i zapytania radnych
6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodzisk Wielkopolski
7.
Wolne głosy i wnioski
8.
Zakończenie posiedzenia