Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 1 marca 2016, godz. 7:30, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Kontrola kosztów związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Grodzisk Wielkopolski w 2015 roku
5.
Kontrola poboru podatków i opłat w Gminie za rok 2015
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski