Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 22 lutego 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
c)
zmiany Uchwały nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 marca 2012r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Grodzisk Wielkopolski, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu pobierania opłat.
d)
zmiany Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Grodzisk Wielkopolski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
e)
przyjęcia do wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodzisk Wielkopolski
Załączniki
uchwała-pgn
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski