Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 17 lutego 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie działalności Związku Spółek Wodnych i Gminnej Spółki Wodnej "Mogielnica Zjednoczona" na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2015 roku
5.
Przedstawienie informacji o gospodarce wodno-ściekowej na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski