Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 15 lutego 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu
5.
Przedstawienie informacji na temat realizacji zadań przyjętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2015 roku oraz przedstawienie zamierzeń na rok 2016
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski