Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 27 stycznia 2016, godz. 7:30, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul.Stary Rynek

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie projektów uchwał
5.
Przygotowanie informacji na sesję Rady Miejskiej z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski