Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 20 stycznia 2016, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń
4.
Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski