Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 18 stycznia 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń
4.
Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016
5.
Omówienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski