Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 17 listopada 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji o zasobach mieszkaniowych w Gminie
5.
Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania
6.
Wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia terenów wzdłuż ulicy Zienogórskiej w zakresie dopuszczenia lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych na tym terenie
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski