Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 16 listopada 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji na temat pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego dla działań wspierających rozwój lokalny ( współpraca z podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, zawodowymi, biznesu,handlu, rzemiosła itp.)
5.
Omówienie założeń do GPRPA na 2016r oraz GPPN na 2016r.
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski