Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 26 października 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniu 21.09.2015 i 28.09.2015
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie propozycji stawek podatkowych na rok 2016
6.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
c)
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016
d)
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski
e)
przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
Załączniki
uchwała reklamowa
f)
wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski