Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 20 października 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przygotowanie do Akcji Zima 2015/2016
5.
Omówienie propozycji stawek podatkowych na rok 2016
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski