Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 19 października 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Analiza wyników nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach za rok szkolny 2014/2015
5.
Omówienie propozycji do budżetu obywatelskiego na rok 2016
6.
Omówienie propozycji stawek podatkowych na 2016 rok
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski