Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 30 września 2015, godz. 7:30, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r
5.
Kontrola sposobu realizacji przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp.
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski