Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 16 września 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie sprawozdania z działalności OSP na terenie gminy oraz omówienie bezpieczeństwa p.poż.na wsiach
5.
Propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2016r
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski