Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 14 września 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Pomoc psychiatryczna oraz terapeutyczna dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych gminy Grodzisk Wielkopolski
5.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
6.
Propozycje stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski