Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
c)
określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
d)
zniesienia pomnika przyrody
e)
zniesienia pomnika przyrody
f)
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
g)
utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim przy ul.Mossego 3
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski