Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przygotowanie szkół do roku szkolnego 2015/2015
5.
Informacja na temat awansu zawodowego nauczycieli w 2015 roku, rekrutacji dzieci i młodzieży do przedszkola oraz szkół wszystkich szczebli
6.
Organizacja i nowe zadania oświatowe w zakresie 6-latków i 3-latków w Przedszkolu Gminnym
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski