Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 19 sierpnia 2015, godz. 16:00, w gminie Grodzisk Wielkopolski - posiedzenie wyjazdowe

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Wizytacja wybranych świetlic wiejskich
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski