Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 18 sierpnia 2015, godz. 16:00, w gminie Grodzisk Wielkopolski - posiedzenie wyjazdowe

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji gminnych
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski