Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 29 czerwca 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.
5.
Wizytacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim.
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski