Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2015, godz. 16:00, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
regulaminu określającego zasady korzystania z boiska sportowego w Kąkolewie
c)
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski w 2015r
d)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lotniska położonego w miejscowości Kąkolewo
Załączniki
uchwała.lotnisko
e)
powołania zespołu do zaopiniowana kandydatów na ławników
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski