Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2015, godz. 11:00, w CK RONDO w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
k.r.- 27.05.2015
4.
Kontrola funkcjonowania Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim i Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wielkopolskim.
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski