Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 16 czerwca 2015, godz. 16:00, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie gospodarki gruntami w Gminie Grodzisk Wielkopolski
5.
Przedstawienie informacji na temat realizacji współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2015r
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski