Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
IX Sesja w dniu 10 czerwca 2015, godz. 16:00, w CK RONDO ul.Kolejowa 12

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
sesja - 28.05.2015
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Interpelacje i zapytania radnych
8.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 216/8 i 214/6, zapisanych w księdze wieczystej KW nr PO1S/00038126/0
b)
zmiany Uchwały Nr XXV/190/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 2.10.2008r w sprawie przystąpienia Gminy Grodzisk Wielkopolski do "Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER" i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia.
9.
Wolne głosy i wnioski
10.
Zakończenie posiedzenia